Přeskočit na obsah
Tvořivé sady pro ženy

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Děkuji, že jsi si je přečetla!

Odpusť mi, pokud je formulace trochu strohá, ale je to hlavní ujasnění ohledně produktů a služeb, které ti nabízím. Pokud máš nějaké dotazy, můžeš mi poslat e-mail na adresu tvorivec@email.cz

PŘEHLED

Zprostředkovatelem je Veronika Kocurová. IČO: 11654422. Tento eshop, sociální sítě a vše kolem mám na starosti také, Veronika Kocurová.

Navštěvováním těchto stránek a / nebo nákupem ode mne se účastníš mé „Služby“ a souhlasíš s tím, že budeš vázán následujícími podmínkami („Podmínky služby“, „Podmínky“), včetně těchto dalších podmínek a zásad zde uvedené a / nebo dostupné prostřednictvím hypertextového odkazu. Tyto podmínky služby se vztahují   na všechny uživatele webu, včetně, ale bez omezení, uživatelů, kterými jsou prohlížeče, prodejci, zákazníci, obchodníci a / nebo přispěvatelé obsahu.

Před přístupem nebo používáním našich webových stránek si prosím pečlivě přečti tyto podmínky služby. Přístupem nebo používáním kterékoli části webu souhlasíš s tím, že budeš vázán těmito podmínkami služby. Pokud nesouhlasíš se všemi podmínkami této smlouvy, nemusíš mít přístup na web nebo používat jakékoli „služby“. Pokud jsou tyto podmínky služby považovány za nabídku, přijetí je výslovně omezeno na tyto podmínky „služby“.

Na všechny nové funkce nebo nástroje přidané do aktuálního obchodu se rovněž vztahují podmínky služby. Nejnovější verzi podmínek „služby“ si můžeš kdykoli prohlédnout na této stránce. Vyhrazuji si právo aktualizovat, změnit nebo nahradit kteroukoli část těchto podmínek „služby“ zveřejněním aktualizací nebo změn na mých webových stránkách. Je tvou odpovědností pravidelně kontrolovat změny této stránky. Tvé pokračující používání nebo přístup na web po zveřejnění jakýchkoli změn představuje přijetí těchto změn.

ODDÍL 1 - OBCHODNÍ PODMÍNKY ONLINE

Souhlasem s těmito podmínkami „služby“ prohlašuješ, že jsi alespoň ve věku plnoletosti. Mé produkty nesmíš používat k žádným nezákonným nebo neautorizovaným účelům, ani nesmíš při používání „služby“ porušovat zákony v jurisdikci (mimo jiné včetně zákonů o autorských právech). Nesmíš přenášet žádné viry ani žádný kód ničivé povahy. Porušení kterékoli z podmínek bude mít za následek okamžité ukončení těchto „služeb“.

ODDÍL 2 - OBECNÉ PODMÍNKY

Vyhrazuji si právo odmítnout „službu“ komukoli z jakéhokoli důvodu a kdykoli.

Bereš na vědomí, že tvůj obsah (bez informací o kreditní kartě) může být přenášen nezašifrovaný a zahrnuje (a) přenosy přes různé sítě; a b) změny za účelem přizpůsobení a přizpůsobení technickým požadavkům spojovacích sítí nebo zařízení. Informace o kreditní kartě jsou během přenosu po sítích vždy šifrovány.

Souhlasíš s tím, že nebudeš reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat nebo využívat jakoukoli část „služby“, používání „služby“ nebo přístup ke „službě“ nebo jakýkoli kontakt na webu, přes který je „služba“ poskytována, bez výslovného písemného souhlasu.

Nadpisy použité v této smlouvě jsou uvedeny pouze pro přehlednost a nebudou tyto Podmínky nijak omezovat ani jinak ovlivňovat.

ODDÍL 3 - PŘESNOST, ÚPLNOST A VČASNOST INFORMACÍ

Nejsem zodpovědná, pokud informace zpřístupněné na tomto webu nejsou přesné, úplné nebo aktuální. Materiál na tomto webu je poskytován pouze pro obecné informace a neměl by se na něj spoléhat ani jej používat jako jediný základ pro rozhodování bez konzultace s primárními, přesnějšími, úplnějšími nebo včasnějšími zdroji informací. Jakékoli spoléhání se na materiál na tomto webu je na tvé vlastní riziko.

Tato stránka může obsahovat určité historické informace. Historické informace nutně nejsou aktuální a jsou poskytovány pouze pro informaci. Vyhrazuji si právo kdykoli upravit obsah tohoto webu, ale nemám žádnou povinnost aktualizovat jakékoli informace na mém webu. Souhlasíš s tím, že je tvou odpovědností sledovat změny na mém webu.

Mé podmínky zahrnují specifika uvedená v často kladených dotazech (FAQ) a informacích o doručení a vrácení zboží.

ODDÍL 4 - ZMĚNY SLUŽBY A CEN

Ceny mých produktů se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Tvé stávající opakované platby (předplatné) nezměním bez tvého předchozího souhlasu, ale tvé předplatné může být zrušeno, pokud to nebude dohodnuto.
Vyhrazuji si právo kdykoli upravit nebo ukončit „službu“ (nebo jakoukoli její část nebo obsah) bez předchozího upozornění.
Nebudu odpovědná vůči tobě ani vůči žádné třetí straně za jakékoli úpravy, změnu ceny, pozastavení nebo ukončení služby.

ODDÍL 5 - PRODUKTY NEBO SLUŽBY (pokud existují)

Některé produkty nebo služby mohou být dostupné výhradně online prostřednictvím webových stránek. Tyto produkty nebo služby mohou mít omezené množství a podléhají vrácení nebo výměně pouze v souladu se zásadami vracení.

Vyvinula jsem veškeré úsilí, abych co nejpřesněji zobrazila barvy a obrázky mých produktů, které se objeví v obchodě. Nemůžu zaručit, že zobrazení jakéhokoli barevného monitoru tvého počítače bude přesné.

Vyhrazuji si právo, ale nejsem povinna, omezit prodej mých produktů nebo služeb na jakoukoli osobu, geografickou oblast nebo jurisdikci. Toto právo můžu uplatnit případ od případu. Vyhrazuji si právo omezit množství jakýchkoli produktů nebo služeb, které nabízím. Veškeré popisy produktů nebo ceny produktů se mohou kdykoli bez předchozího upozornění změnit, a to na základě mého výhradního uvážení. Vyhrazuji si právo kdykoli ukončit jakýkoli produkt. Jakákoli nabídka jakéhokoli produktu nebo služby učiněná na tomto webu je neplatná, pokud je zakázána.

Mé tvořivé sady poskytuji k prodeji dospělým (osobám starším 18 let), protože některé sady mohou obsahovat předměty, které by pro mladší řemeslníky nebyly bezpečné, například ostré předměty nebo chemikálie. I když pokyny budou v případě potřeby obsahovat bezpečnostní informace, tyto sady se prodávají na základě toho, že uživatel zná a uplatňuje běžně chápaná zdravotní a bezpečnostní opatření týkající se tepla, elektřiny, chemikálií, ostrých předmětů a obecná bezpečnostní opatření.

Nezaručuji že kvalita jakýchkoli produktů, služeb, informací nebo jiného tebou zakoupeného nebo získaného materiálu splní tvá očekávání, nebo že budou opraveny jakékoli chyby ve „službě“.

ODDÍL 6 - PŘESNOST FAKTURACE A ÚČETNÍ INFORMACE

Zprostředkovatelem je Veronika Kocurová. IČO: 11654422. Tento eshop, sociální sítě a vše kolem mám na starosti také já, Veronika Kocurová. Vyhrazuji si právo odmítnout jakoukoli objednávku, kterou u mne zadáte. Můžu podle mého výhradního uvážení omezit nebo zrušit množství zakoupená na osobu, domácnost nebo na objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat objednávky zadané nebo pod stejným zákaznickým účtem, stejnou kreditní kartou a / nebo objednávky, které používají stejnou fakturační a / nebo dodací adresu. V případě, že provedu změnu nebo zruším objednávku, můžu se vás pokusit upozornit kontaktováním e-mailu a / nebo fakturační adresy / telefonního čísla poskytnutého v době provedení objednávky. Vyhrazuji si právo omezit nebo zakázat objednávky, které se podle mého výlučného úsudku zdají být zadávány prodejci nebo distributory.

Souhlasíš s poskytováním aktuálních, úplných a přesných informací o nákupu a účtu pro všechny nákupy provedené v mém obchodě. Souhlasíš s okamžitou aktualizací tvého účtu a dalších informací, včetně tvé e-mailové adresy a čísel kreditních karet a dat o vypršení platnosti, abych mohla dokončit tvé transakce a kontaktovat tě podle potřeby.

Další informace nalezneš v Zásadách pro vracení zboží.

ODDÍL 7 - VOLITELNÉ NÁSTROJE

Můžu vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, nad kterými nemonitoruji ani nemám žádnou kontrolu ani vstupy.

Bereš na vědomí a souhlasíš s tím, že poskytuji přístup k takovým nástrojům „tak, jak jsou“ a „tak, jak jsou k dispozici“, bez jakýchkoli záruk, prohlášení nebo podmínek jakéhokoli druhu a bez jakékoli podpory. Nebudu mít žádnou odpovědnost vyplývající nebo související s tvým používáním volitelných nástrojů třetích stran.

Jakékoli použití volitelných nástrojů nabízených prostřednictvím webu je výhradně na tvé vlastní riziko a uvážení. Měl by ses ujistit, že jsi obeznámen s podmínkami, za kterých jsou nástroje poskytovány příslušnými poskytovateli třetích stran, a že s nimi souhlasíš.

Můžu také v budoucnu nabízet nové služby a / nebo funkce prostřednictvím webových stránek (včetně vydání nových nástrojů a zdrojů). Na tyto nové funkce a / nebo služby se rovněž vztahují tyto podmínky služby.

ODDÍL 8 - ODKAZY TŘETÍCH STRAN

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostřednictvím mé „služby“ mohou zahrnovat materiály třetích stran.

Odkazy třetích stran na tomto webu tě mohou přesměrovat na weby třetích stran, které se mnou nejsou spojeny. Nejsem zodpovědná za zkoumání nebo hodnocení obsahu nebo přesnosti a nezaručuji a nebudu mít žádnou odpovědnost ani odpovědnost za žádné materiály nebo webové stránky třetích stran ani za jakékoli jiné materiály, produkty nebo služby třetích stran.

Nenesu odpovědnost za žádné škody nebo škody související s nákupem nebo používáním zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jakýchkoli dalších transakcí provedených v souvislosti s webovými stránkami třetích stran. Než se zapojíš do jakékoli transakce, pečlivě si přečti zásady a postupy třetích stran a ujisti se, že jim rozumíš. Stížnosti, obavy nebo dotazy týkající se produktů třetích stran by měly být směrovány na tuto třetí stranu.

ODDÍL 9 - KOMENTÁŘE UŽIVATELE, ZPĚTNÁ VAZBA A DALŠÍ PŘEDKLÁDÁNÍ

Pokud na mou žádost pošleš určité konkrétní příspěvky (například soutěžní příspěvky) nebo bez tvého požadavku odešleš kreativní nápady, návrhy, plány nebo jiné materiály, ať už online, e-mailem, poštou nebo jinak (souhrnně „komentáře“) souhlasíš s tím, že můžu kdykoli bez omezení upravovat, kopírovat, publikovat, distribuovat, překládat a jinak používat na jakémkoli médiu jakékoli komentáře, které mi předáš. Jsem a nebudu povinná (1) zachovávat důvěrnost jakýchkoli komentářů; 2) zaplatit náhradu za jakékoli připomínky; nebo (3) reagovat na jakékoli komentáře.

Můžu, ale nemám žádnou povinnost sledovat, upravovat nebo odstraňovat obsah, který podle mého výhradního uvážení považuji za nezákonný, urážlivý, výhružný, pomlouvačný, pornografický, obscénní nebo jinak nežádoucí nebo porušující duševní vlastnictví kterékoli strany nebo tyto podmínky „služby“.

Souhlasíš s tím, že tvé komentáře neporuší žádné právo žádné třetí strany, včetně autorských práv, ochranných známek, soukromí, osobnosti nebo jiných osobních či vlastnických práv. Dále souhlasíš s tím, že tvé komentáře nebudou obsahovat urážlivé nebo jinak nezákonné, nebo obscénní materiály ani nebudou obsahovat žádný počítačový virus nebo jiný malware, který by mohl jakýmkoli způsobem ovlivnit fungování „služby“ nebo jakékoli související webové stránky. Nesmíš použít falešnou e-mailovou adresu, předstírat, že jsi někým jiným než ty, ani jinak obelhávat mě nebo třetí strany, pokud jde o původ jakýchkoli komentářů. Neseš výhradní odpovědnost za jakékoli tvé komentáře a jejich přesnost. Nepřebírám žádnou odpovědnost za jakékoli komentáře od tebe nebo od jakékoli třetí strany.

ODDÍL 10 - OSOBNÍ INFORMACE

Tvé zadávání osobních údajů prostřednictvím obchodu se řídí mými zásadami ochrany osobních údajů. 

ODDÍL 11 - CHYBY, PŘESNOSTI A KOMISE

Na mém webu nebo ve „službě“ mohou občas být informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které se mohou týkat popisů produktů, cen, propagačních akcí, nabídek, poplatků za dopravu, přepravních časů a dostupnosti. Vyhrazuji si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a změnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit objednávky, pokud jsou jakékoli informace ve „službě“ nebo na jakémkoli souvisejícím webu nepřesné kdykoli bez předchozího upozornění (včetně poté, co jsi odeslal svou objednávku).

Nepřebírám žádnou povinnost aktualizovat, doplňovat nebo vyjasňovat informace ve „službě“ nebo na jakémkoli souvisejícím webu, mimo jiné včetně informací o cenách, pokud to nevyžaduje zákon. Žádné specifikované datum aktualizace nebo aktualizace použité ve „službě“ nebo na jakémkoli souvisejícím webu by nemělo být považováno za indikaci, že všechny informace ve „službě“ nebo na jakémkoli souvisejícím webu byly změněny nebo aktualizovány.

ODDÍL 12 - ZAKÁZANÁ POUŽITÍ

Kromě dalších zákazů stanovených v podmínkách služby máš zakázáno používat web nebo jeho obsah: (a) k jakýmkoli nezákonným účelům; (b) vybízet ostatní, aby prováděli nebo se účastnili jakýchkoli nezákonných činů; (c) porušovat jakékoli mezinárodní, federální, provinční nebo státní předpisy, pravidla, zákony nebo místní vyhlášky; (d) porušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví ostatních; e) obtěžovat, zneužívat, urážet, škodit, pomlouvat, znevažovat, zastrašovat nebo diskriminovat na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnického původu, rasy, věku, národního původu nebo zdravotního postižení; f) poskytovat nepravdivé nebo zavádějící informace; (g) nahrávat nebo přenášet viry nebo jakýkoli jiný typ škodlivého kódu, který bude nebo může být použit jakýmkoli způsobem, který ovlivní funkčnost nebo fungování „služby“ nebo jakékoli související webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu; h) shromažďovat nebo sledovat osobní údaje ostatních; (i) šířit spam, phishing, pharm, pretext, spider, crawling nebo scraping; j) pro jakékoli obscénní nebo nemorální účely;
(k) zasahovat nebo obcházet bezpečnostní prvky „služby“ nebo jakékoli související webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu. Vyhrazuji si právo ukončit tvé používání „služby“ nebo jakékoli související webové stránky z důvodu porušení některého ze zakázaných použití. Vyhrazuji si právo ukončit tvé používání „služby“ nebo jakékoli související webové stránky z důvodu porušení některého ze zakázaných použití.

ODDÍL 13 - ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK; OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Nezaručuji, že tvé používání „služby“ bude nepřerušené, včasné, bezpečné nebo bezchybné.
Nezaručuji, že výsledky, které lze získat použitím „služby“, budou přesné nebo spolehlivé.
Souhlasíš s tím, že můžu čas od času službu odstranit na dobu neurčitou nebo ji kdykoli zrušit, aniž bychom tě o tom informovali.

Výslovně souhlasíš s tím, že tvé používání nebo nemožnost používat službu je na tvé výhradní riziko. „Služba“ a všechny produkty a služby dodávané prostřednictvím služby jsou (s výjimkou výslovně uvedených) poskytovány „tak, jak jsou“ a „jak jsou k dispozici“ pro tvé použití, bez jakéhokoli vyjádření, záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo předpokládané, včetně všech předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, prodejní kvality, vhodnosti pro určitý účel, trvanlivosti, titulu a neporušení nebo jakékoli ztráty nebo škody jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku používání služby nebo jakéhokoli obsahu (nebo produktu) zveřejněného, přenášeného nebo jinak zpřístupněného prostřednictvím „služby“, i když jsou upozorněni na jejich možnost. Protože některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, v těchto státech nebo jurisdikcích bude má odpovědnost omezena v maximálním rozsahu povoleném zákonem.

ODDÍL 14 - ODDĚLITELNOST

V případě, že budeš jakékoli ustanovení těchto podmínek „služby“ určeno jako protiprávní, neplatné nebo nevymahatelné, bude toto ustanovení přesto vymahatelné v plném rozsahu povoleném platnými zákony a nevymahatelná část bude považována za oddělenou od těchto podmínek doručení, takové určení nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoli dalších zbývajících ustanovení.

ODDÍL 15 - UKONČENÍ

Povinnosti a závazky stran vzniklé před datem ukončení zůstávají v platnosti i po ukončení této smlouvy pro všechny účely.

Tyto podmínky služby jsou účinné, dokud nebudou ukončeny tebou nebo mnou. Tyto podmínky „služby“ můžeš kdykoli ukončit oznámením, že si již nepřeješ používat mé služby, nebo že přestaneš používat mé stránky.

Pokud podle mého výhradního úsudku nedodržíš jakékoli ustanovení nebo ustanovení těchto podmínek služby nebo mám podezření, že jsi to neudělal, můžu také tuto dohodu kdykoli vypovědět bez předchozího upozornění a ty budeš i nadále odpověden za všechny částky splatné do a včetně data ukončení; a / nebo podle toho ti můžu odepřít přístup k mým „službám“ (nebo jakékoli jejich části).

ODDÍL 16 - CELÁ DOHODA

Tyto podmínky služby a jakékoli zásady nebo provozní pravidla zveřejněná mnou na tomto webu nebo ve vztahu ke službě představují úplnou dohodu a porozumění mezi tebou a mnou a řídí tvé používání služby a nahrazují jakékoli předchozí nebo současné dohody, komunikace a návrhy. , ať už ústně nebo písemně, mezi tebou a mnou (mimo jiné včetně jakýchkoli předchozích verzí podmínek služby).

Jakékoli nejasnosti ve výkladu těchto podmínek služby nelze vykládat proti navrhující straně.

ODDÍL 17 - ZMĚNY PODMÍNEK SLUŽBY

Nejnovější verzi podmínek služby si můžeš kdykoli prohlédnout na této stránce.

Vyhrazuji si právo podle mého výhradního uvážení aktualizovat, změnit nebo nahradit kteroukoli část těchto podmínek služby zveřejněním aktualizací a změn na mých webových stránkách. Je tvou odpovědností pravidelně kontrolovat změny na mých webových stránkách. Tvé pokračující používání nebo přístup na můj web nebo ke „službě“ po zveřejnění jakýchkoli změn těchto Podmínek služby představuje přijetí těchto změn.

ODDÍL 18 - KONTAKTNÍ INFORMACE

Dotazy ohledně podmínek služby mi zasílej na adresu tvorivec@email.cz

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 09.11.2020.